معرفی

مشخصات فردی

سیدهادی قدوسی فر

نام - نام خانوادگی : سیدهادی   قدوسی فر

پست الکترونیکی : h_ghoddusifar@azad.ac.ir hadi.ghoddusifar@gmail.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : معماری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

1- شرکت ملی نفت فلات قاره، مهندس ناظر مقیم، پروژه NGL خارک

2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری (به صورت غیر رسمی)، 1392 الی 1393

3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مدیر پژوهشی دانشکده هنر و معماری، 1393 الی 1394

4- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، سرپرست دوره دکتری معماری و شهرسازی، 1393 الی 1394

5- عضو کمیته تخصصی معماری شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مرکزی از سال 1393 تا 1395

6- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، معاون دانشکده هنر و معماری،1394 تا کنون

 

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضویت در کمیته علمی کنفرانس ها

عنوان کنفرانس

نوع همایش

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

برگزار کننده

1

کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست

کنفرانس ملی

دی 1394

تهران

شرکت فرآیند سازه ابنیه نصب

2

پنجمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

کنفرانس ملی

اردیبهشت 1395

اصفهان

موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

3

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، مدیریت شهری، محیط زیست و پسماند

کنفرانس بین المللی

تیرماه 1395

رشت

شهرداری رشت، سازمان محیط زیست،

4

دومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست

کنفرانس ملی

آبان 1395

تهران

سازمان حفاظت محیط زیست

 


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معماری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 3

سمت اجرایی در دانشگاه : معاون دانشکده هنر و معماری

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1393-09-01

سیدهادی قدوسی فر
سیدهادی قدوسی فر

محل خدمت :
    دانشکده هنر و معماری
مرتبه علمی :
    استادیار
^